Mondelēz International

czsk sk

Naše hodnoty

Usilujeme sa o dôveru

 • Plníme, čo sme sľúbili
 • Spoliehame sa na ostatných a dôverujeme im
 • Sme dôveryhodným partnerom v rámci spoločenstva, v ktorom pôsobíme
 • Veríme, že iní robia správne rozhodnutia

Zachádzame s vecami ako s vlastnými

 • Robíme, čo hovoríme / Snažíme sa viesť druhých na základe vlastného príkladu
 • Prijímame zložité výzvy a rozhodujeme o tom, čo je pre naše podnikanie správne
 • Sústredíme sa predovšetkým na výsledky
 • Pochybujeme o danosti vecí / Podporujeme experimenty
 • Vždy si počíname tak, ako by išlo o náš podnik, s majetkom spoločnosti nakladáme ako s vlastným
 • Sme hrdými ambasádormi našich značiek a berieme svoju zodpovednosť a službu ľuďom vážne

Riadime sa hlavou i srdcom

 • Predpokladáme pozitívne úmysly
 • Prejavujeme skutočný záujem, pozornosť a uznanie iným ľuďom
 • Vždy robíme správne veci
 • Staráme sa o to, ako si počíname v našom podnikaní a nie sme ľahostajní k nášmu okoliu
 • Nerobíme druhým to, čo nechceme, aby robili oni nám

Hovoríme veci tak, ako sú

 • Sme otvorení prijímať konštruktívnu spätnú väzbu
 • Odsudzujeme skryté agresívne chovanie
 • Vyjadrujeme sa k veci! Hovoríme, čo si myslíme, a myslíme si, čo hovoríme
 • Vyslovujeme a očakávame úprimné a ohľaduplné názory
 • Sústreďujeme sa na problémy, nie na osoby

Ceníme si otvorenosť a vzájomnú komunikáciu

 • Počúvame, aby sme porozumeli a poskytujeme úprimnú spätnú väzbu
 • Vzájomne si zdieľame informácie a spolupracujeme naprieč pracovnými tímami
 • Rešpektujeme vzájomné odlišnosti a podporujeme rôzne uhly pohľadu
 • Sme otvorení k názorom druhých
 • Správame sa ako tím a pomáhame si navzájom
 • Vytvárame pocit spolupatričnosti
 • Informujeme sa bezodkladne a včas, aby sme všetci mali rovnakú predstavu o situácii

Robíme veci jednoducho

 • Zameriavame sa na podstatné záležitosti
 • Rozhodujeme a konáme transparentne
 • Rozkladáme zložité problémy do čiastkových krokov, aby sme dosiahli úspech
 • Potláčame organizačný chaos a zmätky
 • Nezlepšuj to, čo je už perfektné a dokonalé

Sme schopní o veciach diskutovať, rýchlo sa rozhodovať a konať

 • Vždy diskutujeme k jadru veci
 • Diskusií sa zúčastňujeme aktívne a naplno
 • Držíme slovo
 • Jasne definujeme problém pred vyvodením záverov
 • Záležitosti diskutujeme so správnymi ľuďmi skôr, ako urobíme rozhodnutia
 • Prijímame rozhodnutia, ktoré sa vzájomne dopĺňajú
 • Rozhodujeme sa rýchlo a pomáhame spoločnosti na jej ceste dopredu