Mondelēz International

czsk sk

CSR aktivity

CSR aktivity

Mondelez Slovakia sa dlhodobo angažuje v projektoch spadajúcich do oblasti spoločenskej zodpovednosti. Medzi hlavné priority spoločnosti patrí boj proti hladu (potravinová pomoc), zdravý životný štýl, pomoc pri katastrofách a podpora trvalo udržateľného rozvoja.