Mondelēz International

czsk sk

Benefity

Spoločnosť Mondelēz International si praje, aby hnacou silou úspechu boli jej zamestnanci. Preto robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili, že ľudia budú ohodnotení za svoj ​​prínos – či už prostredníctvom spätnej väzby od nadriadeného, ocenením od spoločnosti, prostredníctvom kompenzácie, povýšenia a príležitostí pre rozvoj kariéry.

Zamestnanecké benefity tvoria neoddeliteľnú súčasť odmeňovania zamestnancov našej spoločnosti. Spoločnosť Mondelez CZ/SK poskytuje svojim zamestnancom mix nasledovných benefitov:

  • Stravné lístky/Zabezpečené stravovanie
  • 5 týždňov dovolenky a tzv. sick days
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3 % hrubej mzdy zamestnanca
  • Skupinové úrazové poistenie
  • Príspevky na šport, zdravie, kultúru formou flexibilného systému benefitov (Cafeteria) či poukážok (Flexipassy)
  • Firemné akcie, teambuildingy a dni pre rodiny s deťmi
  • Firemné produkty