Mondelēz International

czsk sk

Mondelēz International, Inc. empowers people to snack right in over 160 countries around the world. We’re leading the future of snacking with iconic brands such as Oreo, belVita and LU biscuits; Cadbury Dairy Milk, Milka and Toblerone chocolate; Sour Patch Kids candy and Trident gum. Our 90,000+ colleagues around the world are key to the success of our business. Great people and great brands. That’s who we are.

Join us on our mission to continue leading the future of snacking around the world by offering the right snack, for the right moment, made the right way.

Senior Brand Manager Global Power Brands CZ/SK

Role overview:

Lead, develop and grow the Global Power Brands Bebe Dobre Rano, Brumik, Oreo and Tuc at local level. You ensure the strategic, execution and tactical aspects to deliver volume, net revenue, gross margin, market share and selected image attributes in both countries CZ/SK for all Brands. You develop and equip your team with all necessary knowledge to move to the next level in their career.

Main responsibilities:

 • Develop a marketing strategy together with the Associate Marketing Director Bakery CZ/SK, in line with the EU objectives to contribute to the development of

overall Global Power Brands portfolio.

 • Independently convert the agreed category marketing strategy into the portfolio

related activities

 • Develop consumer, competition & market insight via regular observation and

analysis of the market and competitors, early recognition of changing market
situations and recommendation of appropriate marketing action

 • Manage launch of new products.
 • Monitor project budget, timings and control project performance for all brands
 • Fully own and directly manage the biggest Global Power Brand (Brand Bebe

Dobre Rano). Propose the budget and forecast for this Brand in due time, based
on the relevant documents: Volume & Value Sales forecast, Market shares
development, Advertising and promotion plan, Distribution, Market research,
improvements and adaptations required on the product (recipe, quality,
packaging, etc.)

 • Monitor profitability of entire Global Power Brands Portfolio
 • Lead a team of 3 to manage the 3 other Power Brands: Oreo, Brumik and Tuc

Qualifications:

 • University education (bachelor´s degree or equivalent), ideally with specialization

in Marketing or Business Administration

 • Real minimum is 7 years of experience in a commercial function of a FMCG

company, ideally in Marketing

 • Up-to-date knowledge of consumer products markets, including advertising,

distribution channels and similar

 • People management skills (ideally managed at least one ABM / JBM)
 • Solid strategic thinking skills
 • Focus on Results (up to the point of execution of developed strategies & NPD and

brand activities)

 • Brand Strategy Development and portfolio strategy management
 • Strong analytical (numerical) skills, ability to quickly assess data from different

sources

 • Understanding of the media process and knowledge of Czech and Slovak media

market

 • Strong negotiation and interpersonal skills
 • Thorough understanding of the business in Czech Republic & Slovakia
 • Project management & leadership of cross – functional teams
 • Fluent English – spoken & written

Preffered

 • Big advantage is management of local brands & NPD of local brands (from

concept to launch)

 • Czech and/or Slovak language

Benefits:

 • 5 weeks holidays
 • Contribution to pension fund
 • Life insurance
 • Sick days
 • Meal vouchers and other benefits (sport, culture, health etc.)

Kontakt

Mondelez Czech Republic s.r.o.
Michelle Rodding

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 47123915, Karolinská 661/4, Praha, Karlín, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemi EU. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.