Mondelēz International

czsk sk

Mondelēz International, Inc. empowers people to snack right in over 160 countries around the world. We’re leading the future of snacking with iconic brands such as Oreo, belVita and LU biscuits; Cadbury Dairy Milk, Milka and Toblerone chocolate; Sour Patch Kids candy and Trident gum. Our 90,000+ colleagues around the world are key to the success of our business. Great people and great brands. That’s who we are.

Join us on our mission to continue leading the future of snacking around the world by offering the right snack, for the right moment, made the right way.

Logistic Specialist

Role overview:

As Logistic Specialist you will cover daily operations – communicating with suppliers, customer service and logistics as well as maintaining inventory and sales order process in ERP system as well as solving operational issues.

Main responsibilities:

 • Controlling and managing stock in SAP
 • Ensuring administrative workflow of logistic supply chain within real-time
 • Supervising logistic stock in cooperation with warehouse
 • Coordinating activities with other departments
 • Participating in Customer Service & Logistics projects
 • Supporting co-packing activities – planning, production planning and execution
 • Logistic department administration based on Excel and ERP System (SAP)
 • Improving logistics processes

We are looking for candidates who have:

 • University Degree or are currently studying (economical, technical or supply chain field preferred)
 • Basic technical knowledge of MS Office
 • Willingness to work with numbers (creating and analyzing reports)
 • Good communication and organizational skills
 • Excellent attention to detail
 • Strong ability to prioritize and multitask
 • Fluency in Czech
 • English on communicative level

We offer:

 • Fixed-Term contract
 • Friendly and international working environment
 • Possibility to continue career within company
 • Attractive benefit package (e.g. Multisport Card, meal tickets, life insurance)
 • Flexible working hours and home office occasionally
 • Free drinks and company products

Kontakt

Mondelez Czech Republic s.r.o.
Ewa Wajgielt

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 47123915, Karolinská 661/4, Praha, Karlín, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemi EU. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.